Evaluation of the effect of selected social and demographic criteria on the frequency of the consumption of lunch and products purchased at school by pupils

Małgorzata Kwiatkowska

Abstract


The research shows that eating disorders currently occur in 22% of girls and 28% of boys. Such high overweight and obesity rates are often caused by unbalanced diet, low nutritional awareness of students and parents and, in consequence, bad nutritional habits developed at home. Nutritional awareness of mothers can affect the  dietary behaviour and choices of children and, in consequence, their proper nutritional status. The aim of the research was to evaluate the frequency of the consumption of breakfast and lunch prepared at home and the frequency of purchases in school shops and vending machines in relation to the child’s sex and the mother’s educational level. The research material consisted of a survey questionnaire from 76 children aged 9 years, containing questions related to the frequency of consuming breakfast and lunch prepared at home, the frequency of purchasing food products in school shops/vending machines in the past three months and the types of those products. On the basis of conducted research, it was found that the sex of a child did not have any effect on the number of meals consumed (p=0.14), the frequency of consuming breakfast at home (p=0.44), the frequency of consuming lunch (brought from home) at school (p=0.46), or the frequency of purchasing products in school shops/vending machines (p=0.50). It was found that mothers’ educational level had an effect on dietary habits of children (p<0.001). Children of mothers with vocational education significantly more often did not consume breakfast at home. Mother’s education also showed a statistically significant effect on the frequency of consuming lunch at school (p=0.02) and the frequency of purchasing food products in school shops (p<0.001)..The frequency of consuming breakfast and lunch and the frequency of buying food products in school shops/vending machines was significantly statistically dependent on the mother’s level of education. 


References


Białokoz-Kalinowska I., Ambramowicz P., Konstynowicz J., Piotrowska-Jastrzębska J.: Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym z regionu Podlasia [Assessment of the nutritional status in 7-10 years old children from Podlasie region.] Pediatria Wspolczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Zywienie Dziecka 2007; 9: 127-129. (In Polish)

Czeczelewski J.: Częstotliwość spożywania pierwszych i drugich śniadań przez uczniów klas IV-VI na przykładzie szkół podstawowych miasta Biała Podlaska[ The frequency of breakfast and snack intake by pupils of primary schools in Biała Podlaska]. Roczn. PZH 2001,52(4):27-32 (In Polish)

Czeczelewski J.: Sposób żywienia a wartość BMI u dorastającej młodzieży wiejskiej [Nutritional patterns versus BMI in rural adolescents]. Roczn. PZH 2007, 58(1): 253-258.iIn Polish)

Gajewska M., Zawieska D.: Zachowania żywieniowe uczniów szkoły podstawowej w opinii dzieci i ich rodziców [Elemantary schoolchildren nutritional behaviors in pupils’ and their parents’ opinion]. Roczn. PZH 2009, 60( 4): 347 – 351(in Polish)

Garrett J.L., Ruel M.T.: Are determinants of rural and urban food security and nutritional status different? Some insights from Mozambique, World Dev1999; 27: 1955–1975.

Hamułka J., Gronowska-Senger A., Witkowska K.: Częstotliwość spożywania i wartość energetyczna śniadań u uczniów wybranych szkół podstawowych w Warszawie [ Energy value and frequency breakfast intake in Warsaw Primary school]. Roczn. PZH, 2000, 51( 3): 279-290 (in Polish)

Horodynski M., Stommel M, Brophy-Herb H, Xie Y, Weatherspoon L.: Low-Income African American and Non-Hispanic white mothers' self-efficacy, “Picky Eater” perception, and toddler fruit and vegetable consumption. Public Health Nursing 2010, 27(5): 408–417.

Inchley J., Currie D., Young T., Samdal O., Torsheim T., Augustson L., Mathison F., Aleman-Diaz A., Molcho M., Webe M., Barnekow V.: Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. World Health Organization 2016

Jarosz M.: Ogólnopolskie działania w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży [National actions to combat overweight and obesity, with particular emphasis on children and youth.]. IŻŻ ,2013.(in Polish}

Jeżewska-Zychowicz M.: Zachowania żywieniowe konsumentów a proces edukacji żywieniowej [Feeding behavior of consumers and the process of nutrition education]. Wyd. SGGW, Warszawa 1996.(in Polish)

Jonczyk P., Potempa M, Kajdaniuk D.: Analiza stopnia odżywienia oraz zaburzeń odżywiania wśród dzieci szkolnych w wieku od 11 do 13 lat w mieście Piekary Śląskie [Level ofnutrition and nutrition disorders as well as characteristics ofdietary habits and physical activity among 6–13-year-old school children in thecity of Piekary Śląskie in Poland] Medycyna Metaboliczna, 2015, 19(4): 44-52(in Polish).

Kolarczyk E., Helbin J., Kwiatkowski J., Lang-Młynarska D., Potocki A., Wojtowicz D.: Ocena wskaźników wzrostowo-wagowych dzieci krakowskich w wieku 6-14 lat . [The evaluaction of body mass and body weight proportion in children aged 6-14] Probl. Hig.i Epid. 2007, 88 (3):336-342 (in Polish)

Książyk J. Antropometryczna ocena stanu odżywienia [Anthropometric assessment of nutritional status]. Standardy Medyczne 2007; 4: 499-503.(in Polish)

Lee E. J., McBride Murry V., Brody G., Parker V., Maternal resources, parenting, and dietary patterns among rural african american children in single-parent families Public Health Nursing 2002, 19(2) :104–111.

Moag-Stahlberg A., Miles A., Marcello M.: What kids say they do and what parents think kids are doing. J. Am. Diet. Assoc. 2003, 103, 1541-1546.

Sadowska J., Zakrzewska A.: Ocena częstotliwości oraz wartości energetycznej śniadań spożywanych przez uczniów wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Pile [ The estimation of frequency and energy value of breakfasts intake by pupils in elementary and grammar school in Piła]. Roczn. PZH 2010, 61( 4): 413 – 418 (in Polish).

Stefańska E., Falkowska A., Ostrowska L., Waszczeniuk M.: Wartość odżywcza całodziennych posiłków 10-letnich dzieci o zróżnicowanej masie ciała [Nutritional value of daily food rations in 10 year old children with different body weight]. Roczn. PZH 2011, 62(4): 419 – 425 (in Polish).

Suliga E.: Częstość spożycia i wartość energetyczna śniadań wśród dzieci i młodzieży w wieku szklonym [ The consumption frequency and the caloric value of breakfasts among the school children and teenagers]. Roczn. PZH 2006,57(1):73-79(in Polish).

Trojanowska A., Trojanowska P., Bernat K., Oleszczuk-Tobiszewska K.: Ocena sposobu żywienia i aktywno¬ści fizycznej u dzieci w wieku szkolnym w aspekcie zagrożeń otyłością [The evaluation of eating habits and physical activity in terms of obesity risk in school-age children]. Pediatr. Endocrinol. 2015,14(4)53.35-42(in Polish).

Urbańska I., Czarniecka-Skubina E.: Częstotliwośc spożycia przez młodzież produktów żywnościowych oferowanych w sklepikach szkolnych.[ The consumption of food products afford in school shops]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2007, 3 (52), 193 – 204 (in Polish)

Wawrzyniak A., Hamułka J., Sadurska J.: Częstotliwość zakupu produktów spożywczych w sklepikach szkolnych w kontekście nieprawidłowości masy ciała uczniów [Purchase frequency of food products in school shops according to pupilbody mass]. Hygeia Public Health 2010, 45(2):173-176(in Polish)

Wawrzyniak A., Sadurska J., Hamułka J.: Ocena spożycia śniadań oraz spożycia energii z produktami kupowanymi w sklepikach szkolnych przez uczniów [Assessment of breakfast intake and energy consumption with products bought in school shops by pupils]. Probl. Hig. Epidemiol 2015, 96(1): 254-258(in Polish)

Weker H., Barańska M., Riahi A.: Problem otyłości a wiedza żywieniowa u młodzieży w wieku 13-15 lat [Nutritional education of obese adolescents 13-15 years]. Roczn. PZH 2007, 58(1): 321-326.(in Polish).

Wilke van Ansem, Children’s Food Environment Studies on environmental determinants of primary school children’s dietary behaviour. Erasmus Universiteit Rotterdam, 2015

Wójta-Kempa M., Lewandowska O.: Środowiskowe uwarunkowania otyłości u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego [Environental determinants of obesity among children with particular emphasis on the school environment]. Piel. Zdr. Publ. 2011, 1(4):333–342 (in Polish).

Wypych-Ślusarska A., Czech E., Kasznia-Kocot J., Słowiński J., Kowalska M., Niewiadomska E., Skrzypek M., Malinowska-Borowska J.: Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin a zachowania żywieniowe uczniów szkół gimnazjalnych w Bytomiu [Socio-economic status and feeding habits of students in lower secondary schools in Bytom] Environmental Medicine 2013,16(4):43-51 (in Polish).

Zbrońska I.: Ocena sposobu żywienia uczniów szkoły podstawowej w Jędrzejowie pod kątem jego prawidłowości[Assessment of principles of proper nutrition of schoolchildren in Jedrzejów] Probl. Hig. Epidemiol. 2014, 95(4): 985-990. (in Polish)

Zielińska M., Hamułka j., Gajda K.: Family influences on breakfast frequency and quality among primary school pupils In Warsaw and its surrounding areas. Rocz PZH 2015;66(2):143-149

Ziemlański Ś. Podstawy prawidłowego żywienia człowieka. Zalecenia żywieniowe dla ludności w Polsce [Fundamentals of proper human nutrition. Nutritional recommendations for the population in Poland]. Wyd. Instytut Danone, Warszawa 1998.(in Polish)

Zimna-Walendzik E., Kolmaga A., Tafalska E.: Styl życia – aktywnośc fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową. [Life style – physical activity, nutritional habits of children leaving primary school] Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2009, 4 (65):195 – 203. (in Polish)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Journal of Medical Science

Copyright 2016 by Journal of Medical Sciences